Låt mig prata om VED. 

Vilja, Engagemang och Drivkraft har funnits som en röd tråd under mina år som ledare, men självklart speglar det också min optimistiska syn på livet i stort. Efter alla år i näringslivet har jag samlat erfarenhet och egna upplevelser som kommer röra om, inspirera, ge dig möjlighet för reflektioner och bidra till att du utvecklar dig själv som människa – och som chef/ledare. Jag bjuder på egna plumpa misstag, lärdomar, vikten av att alltid börja med sig själv. Du får också en insyn i framgångar, hur jag fått andra att växa, hur inställningen kring VED fått globala företag att bryta mönster och prova något helt nytt. Helt enkelt hur VED kan utveckla både människor och affärer. 

Stressen inom Retail – cityetableringar och e-handel

Vi läser om det varje dag i media. Onlinehandel ställs mot de traditionella, fysiska butikerna och begreppet butiksdöden tar plats i var och varannan rubrik. De senaste åren har jag varit med och utvecklat IKEA och fokuserat på just cityetableringar i stora Europeiska städer såsom Stockholm, Milano, Barcelona, Madrid och inom UK. Hur kombinerar man butiksupplevelsen med e-handel? Hur tänker de stora drakarna på marknaden? Varför öppnade IKEA en liten köksbutik mitt i Stockholms city? Är det någon idé att satsa på kundupplevelsen i en butik, eller borde vi fokusera fullt ut på webbhandeln? 

Några tillfällen där jag tidigare fått förmånen att dela med mig: