Jag har haft förmånen att få läsa, lyssna, utföra, reflektera och lära under många år som chef och ledare. Det som började som en naturlig talang har jag hela tiden utvecklat, utmanat och ofta tagit de möjligheter som erbjudits. Att ha förmågan att situationsanpassa och behovsanpassa sitt ledarskap är en mycket viktig förmåga hos dig som leder andra människor. Speciellt för att initiera och leda i förändring. Allt för ofta har jag personligen sett exempel på det omvända. Att chefer leder utifrån sina egna behov. Det blir sällan bra. Din empatiska förmåga att förstå andra människors behov är nyckeln för att också kunna möta kollegor där de befinner sig. Efter det kan du leda individer i önskad riktning. 

Med många ledarskapsutbildningar i bagaget och mängder av olika uppdrag och situationer i samma bagage, så skapar vi tillsammans det upplägg du önskar och behöver.  

Jag kan erbjuda dig:

  • Individ- eller grupputveckling
  • Verksamhetsutveckling
  • Mentorskap
  • Inspirationsföreläsningar