För att ge oss människor det vi vill ha så ökar vikten av mångfald på platser som tidigare varit mer eller mindre stöpta för handel. Att mixa exempelvis boende, arbete, handel och fritidsaktiviteter kommer vara oerhört viktigt för människors trivsel och val av platser.


De senaste åren jag arbetat nära flera fastighetsbolag, handelsföretag, tech-företag, medlems- och intresseorganisationer, analysorganisationer och genom mitt uppdrag inom IKEA också fått en världsomspännande kunskap om trender och marknader. Jag har varit ansvarig för långsiktiga strategiska marknadsplaner för IKEA Stockholm, men också delaktig i samma arbete för Madrid, Barcelona, Milano och Manchester.


Hör gärna av dig om du är i behov av:

  • Projektledning
  • Referensgrupp
  • Styrgrupp
  • Styrelse